Umunsi mpuzamahanga w`indangamuntu

Tariki ya 16/09/2020 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe indangamuntu. Indangamuntu mu Rwanda n`icyangombwa kibanze gisabwa muri service zose, ikaba ifite agaciro kanini ku muntu wese uyitunze. Uyu munsi indangamuntu ikoreshwa mu rwego rw`ikoranabuhanga aho service zitandukanye zisigaye zikorerwa kuri murandasi. Ushobora gutanga umusoro ku nyungu ukoresheje indangamuntu kuri telephone, ushobora kwandikisha umwana wavutse bikorewe mu ikoranabuhanga, bikagera ku makuru ari mu ndangamuntu yawe.

Ni ngombwa ko umuturage ugejeje imyaka yo gutunga indangamuntu yihutira kuyisaba, kugira ngo hatagira service acikanwa.