Ni ngombwa guhinduza umwirondoro wawe mu irangamimerere.

Irangamimerere rigira uruhare runini mu igenamigambi ry`igihugu. Rifasha kumenya imibare nyakuri y’abaturage, bigatuma Igihugu gikora igenamigambi rishingiye ku bipimo bifatika. Abantu bakwiye kumenya guhinduza cyangwa kongereza amakuru yabo y`umwirondoro we mu irangamimerere.

Kwandikisha abana bavutse ni uburenganzira bw’umwana, kwandukuza abapfuye bigira umumaro k`umuryango, ibyo byose iyo bikozwe neza ku gihe bituma Leta ipangira abagenerwabikorwa nk`uko imibare yabo iri ( amashuri, amavuriro, n`ibindi birebana n`imibereho myiza y`abaturage).

Ikindi kidakwiye kwirengagizwa ni abahindura sitatu twavuga abari ingaragu bakubaka, abatandukana, abapfakara, byose bikwiye kuvugururwa mu irangamimerere yabo. Iyo bikozwe ku gihe, bituma serivise itangwa mu buryo bunoze kuko iba igendeye ku makuru agezweho adafite ibibura.