• Kwibaruza bikorwa bite?

 

Kwibaruza bikorerwa ku biro by`Umurenge umuntu atuyemo, mu gihe kitarenze iminsi 30 umwana      akivuka. Umubyeyi ajya kumwandikisha mu bitabo by`irangamimerere imbere y`Umukozi ushinzwe irangamimerere mu Murenge.

Ubaruza umwana mu minsi itarenze 30 akivuka asabwa icyemezo cy`amavuko gitangwa na muganga w'aho umwana yavukiye.

N.B: Umuntu warengeje imyaka 16 yibaruza ku Rubuga rw'Irembo mu buryo bukurikira: 

 https://irembo.gov.rw/rolportal/web/nida/registration-of-citizens-above-16-years-?menu-highlight=CAT#NIDA.IDREG